Úvod     Pro akcionáře     Kontakt

Pozvánka na valnou hromadu 25.6.2020

Podklady k jednání valné hromady:
   Jednací a hlasovací řád, orgány VH
   Výroční zpráva
   Rozvaha, výsledovka, příloha UZ
   Zpráva o propojených osobách
   Návrh vypořádání HV
   Zpráva dozorčí rady (vyvěšeno dne 4.6.2020)
   Podnikatelský záměr 2020
   Návrh členů představenstva a dozorčí rady
   

Vyvěšeno na www stránky dne 25.5.2020