Úvod     Pro akcionáře     Kontakt

Pozvánka na valnou hromadu 23.6.2022

Podklady k jednání valné hromady:
   Jednací a hlasovací řád, orgány VH
   Výroční zpráva
   Rozvaha, výsledovka, příloha UZ
   Zpráva o propojených osobách
   Návrh vypořádání HV
   Zpráva dozorčí rady (vyvěšeno dne 2.6.2022)
   Podnikatelský záměr 2022
   Návrh člena představenstva
   

Vyvěšeno na www stránky dne 20.5.2022